13 februari 2011

Toch werd de einder blauw


Voor Helly van Waveren heeft het leven geen problemen, zo begint de achterflaptekst van Toch werd de einder blauw. maar dan komt plots die brief uit Venezuela, waarin Rudi zijn verloving met haar verbreekt.

Ai. De film is er dus achterstevoren in gezet. Dit verhaal begint waar de anderen meestal eindigen. Bij een verloving. De verse verloofde van Helly zal zich voor zijn bedrijf permanent naar Zuid Amerika laten zenden. En Helly zelf, die komt hem spoedig achterna. Maar nog niet meteen. Ze gaat eerst logeren bij haar zus Jeanne en haar man Ferdinand, die notaris in een klein dorp is. Ze krijgen een kindje, dat Charles Ferdinand genoemd wordt. Charles is ook de naam van de zoon van Nel, de oudste zus in de Ineke en Anneke serie.

Niet veel later krijgt Helly een baan op het kantoor van meester Van Gelder. Een advocaat, die samen met een dienstbode en zijn moeder in het huis annex kantoor woont. Het is er prettig, rustig en stil. Helly wacht geduldig op de brieven van Rudi uit Venezuela, die steeds minder regelmatig komen. En uiteindelijk verbreekt hij per brief de verloving, door haar te vertellen, dat hij van een ander is gaan houden. Helly is verdrietig, maar leert al snel dat het leven verder gaat.

Meester Van Gelder neemt haar mee naar de rechtbank, waar hij pleiten moet voor een echtscheiding. Iets vreselijks in die tijd. Vergeleken bij het verhaal wat Helly daar hoort, stelt het hare niets voor. Ze gaan samen theedrinken, samen lunchen. En als de diensbode met griep op bed ligt, past Helly gewoon op. Ze is niet alleen een goede secretaresse, maar blijkt ook een uitstekend huisvrouw en kok. Ze luistert platen met haar werkgever. Mooie, klassieke platen.

Dan dient zich ineens Lydia aan, de vroegere verloofde van meester Van Gelder. Een aanstellerig wicht, dat hem nog steeds om zijn vinger windt. Helly kan haar niet uitstaan. Waarom eigenlijk niet? Ja, ze is van haar baas gaan houden. Of hij ook van haar houdt? Ze weet wel zeker van niet. Ze neemt haar ontslag. Dan laat hij haar een brief aan zijn verloofde typen. Een brief waarin hij haar de liefde verklaart en haar uitnodigt, met hem te gaan zeilen. Posten hoeft Helly de brief niet. Dat doet hij zelf wel. En zo vindt Helly haar brief de volgende morgen bij de post. Ze heeft haar eigen liefdesbrief geschreven.

Een origineel einde van een verder duizend in een dozijn verhaal. Want natuurlijk wordt er verloofd. En natuurlijk is er ook nog een goede vriendin, die Nanni heet, in dit geval. Natuurlijk is paps streng maar rechtvaardig en mams vooral bezorgd. Schrijfster Netty Koen - Conrad droeg het verhaal op aan haar moeder. Misschien stond haar moeder wel model voor Helly en haar vader voor Robert van Gelder. En er staat een motto in. Wanneer je weet, dat einder staat voor horizon, dan begrijp je dit motto ook:

Behind the clouds
the sun is always shining
Giving every cloud
its silver lining

Weer een verhaal voltooid. Illustraties van Borrebach er bij, in de Witte Raven reeks uitgegeven en verkopen maar.

Geen opmerkingen: